Những thông tin cần biết khi đầu tư định cư Caribbean

22/11/2017

Những thông tin cần biết khi đầu tư định cư Caribbean

“Liên bang St. Kitts & Nevis ký Đạo luật tuân thủ về Thuế đối với các tài khoản nước ngoài của người đóng thuế Mỹ”, Winn FM, ngày 01/09/2015

Ngày 31 tháng 8, chính phủ của St. Kitts và Nevis đã ký thỏa thuận với chính phủ Hoa Kỳ để thực hiện đạo luật tuân thủ về Thuế đối với các tài khoản nước ngoài của Hoa Kỳ (FATCA).

Được Quốc hội Hoa Kỳ ban hành vào năm 2010, FATCA nhắm vào tình trạng những người trả thuế ở Mỹ từ chối đóng thuế bằng cách sử dụng tài khoản ở nước ngoài. FATCA đòi hỏi các tổ chức tài chính nước ngoài báo cáo cho Sở thuế vụ Hoa Kỳ (Internal Revenue Service) thông tin về các tài khoản tài chính của những người đóng thuế người Mỹ hoặc tổ chức nước ngoài mà người đóng thuế Mỹ nắm giữ cổ phần đáng kể.

đầu tư định cư caribbean

“Dominica cấp quốc tịch thứ hai và các cơ hội kinh doanh tạo lợi nhuận”, Khaleej Time, 11/04/2015

Bạn mong muốn có một quốc tịch thứ hai hay một hộ chiếu của một quốc gia vùng Caribbean tuyệt vời ? Quốc gia Thịnh vượng chung Dominica là một trong những quốc gia đang thu hút các nhà đầu tư nước ngoài thông qua chương trình đầu tư nhập tịch (CBIU).

Mặc dù chương trình đã tồn tại từ năm 1993, hiện nay chính phủ đã sắp xếp chương trình hợp lý để tạo thuận lợi cho quá trình xử lý hồ sơ của các nhà đầu tư. Chương trình nhập tịch lâu đời trên thế giới cung cấp hai hướng chiến lược để được cấp hộ chiếu.

Trong nỗ lực để tạo quy trình xử lý liền mạch nhất có thể, chính phủ Dominica hướng đến mục đích cung cấp giấy chứng nhận quyền công dân trong vòng 50 ngày. Bên cạnh bất động sản, các nhà chức trách cũng đang kêu gọi đầu tư vào các ngành như nông nghiệp, sản xuất và đóng chai nước.

Xem thêm:

ĐỊNH CƯ TẠI VÙNG CARIBBEAN VỚI CHÍNH SÁCH ĐẦU TƯ

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: