Tư vấn định cư Mỹ diện đoàn tụ gia đình

09/11/2017

Đoàn tụ gia đình là một trong những mục tiêu chính trong hệ thống nhập cư của nước Mỹ, Bảng tổng hợp dưới đây chỉ ra loại visa nhập cư hiện áp dụng cho nhiều trường hợp đủ điều kiện, thông qua diện bảo lãnh của gia đình:

Loại visa

Người bảo lãnh ở Mỹ

Người được bảo lãnh nhập cư

IR Cha mẹ là công dân Mỹ
Con trên 21 tuổi là công dân Mỹ
Vợ/ chồng là công dân Mỹ
Con dưới 21 tuổi chưa kết hôn
Cha mẹ của công dân Mỹ
Vợ/ chồng của công dân Mỹ
FB-1 Cha mẹ là công dân Mỹ Con trên 21 tuổi chưa kết hôn
FB-2A Cha mẹ là thường trú nhân hợp pháp
Vợ/ chồng là thường trú nhân hợp pháp
Con dưới 21 tuổi chưa kết hôn 
Vợ/ Chồng
FB-2B Cha mẹ là thường trú nhân hợp pháp Con trên 21 tuổi chưa kết hôn
FB3 Cha mẹ là công dân Mỹ Con trên 21 tuổi, đã kết hôn
FB-4 Anh chị em trên 21 tuổi là công dân Mỹ  Anh chị em (đã kết hôn hoặc vẫn độc thân)

>>> Xem thêm : https://datbien.vn/nhung-quoc-gia-de-dinh-cu-nhat-the-gioi

Trừ nhóm visa IR dành cho người thân (con độc thân dưới 21 tuổi; hay vợ/chồng; hay bố/mẹ của công dân Mỹ), còn lại các loại visa khác trong bảng trên đều hạn chế mức tỷ lệ và chỉ cấp visa cho những người nhập cư đủ điều kiện khi "ngày ưu tiên" của họ có giá trị trên bản tin visa của Bộ Ngoại giao Mỹ, Thông báo này thường được đưa ra hàng tháng và có thể được truy cập trực tuyến tại đây, Ngày ưu tiên của một người là ngày mà đơn xin bảo lãnh được đệ trình tại Sở Nhập Tịch và Di Trú Hoa Kỳ (USCIS) ở Mỹ.

Đối với tất cả các loại visa trừ nhóm visa IR, vợ/chồng và con cái phụ thuộc dưới 21 tuổi đều có thể đi kèm với người đứng đơn, khi đơn đệ trình xin visa được phê duyệt.

Căn cứ vào thông tin trên của chị có thể thấy các thành viên trong gia đình chồng chị đang ở Mỹ và họ đủ điều kiện để nộp đơn đề nghị cho anh ấy nhập cư vào Mỹ, trong trường hợp đó chị có thể theo chồng tới Mỹ dưới tư cách là người phụ thuộc.

 Người nhập cư có đủ điều kiện theo diện bảo lãnh gia đình có thể muốn cân nhắc tới các loại visa khác như visa làm việc hoặc visa đầu tư tạm thời, những loại visa cho phép họ nhập cư vào Mỹ sớm hơn, Ví dụ các công dân Pháp và thành viên trong gia đình họ có thể đủ điều kiện cư trú ơ Mỹ vô thời gian, dựa trên việc đầu tư vào một công ty thương mại của Mỹ (visa cho nhà đầu tư hiệp ước E-2).

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: